(Дар мисоли  тоҷикони Хуросон (Афғонистон)

Машав бо тундхӯйӣ аз адуи содадил эмин,

Ки охир рӯйи нарми об хоҳад кушт оташро.

(Бедил)

Тоҷикҳои Афғонистон аз гурӯҳи таборе ҳастанд, ки аз назари рӯҳӣ шикастхӯрда буда, дар ду ҳазор соли ахир натавонистаанд захми шикастҳои таърихии сангин (ҳамлаи Искандар, ҳамлаи аъроби мусулмон, ҳамлаи туркони фарорӯдон, ҳамлаи Чингиз, ҳамлаи фарсоишии (харобиовар) паштунҳо аз ҷануб)-ро, ки рӯҳияи буздилӣ, созиш ва худсензураро ба онҳо бахшидааст, дармон кунанд.

Гӯё ин шикасти рӯҳӣ вориди гени тоҷикон шуда, аз насл ба насл интиқол ёфтааст. Ягона сабаби давоми тоҷикҳо ба унвони як гурӯҳи нажодӣ то ба имрӯзро бояд мадюни забони форсӣ донист, зеро забони форсӣ тоҷиконро нигоҳ доштааст, на тоҷикон форсиро. Тоҷикони Афғонистон бумитарин ва бузургтарин миллат дар Афғонистонанд, ки дар ҳоли заволи тадриҷӣ қарор доранд, чунки сарзамини худро ба афғонҳо (паштунҳо) дода ва худ дар он муҳоҷир шудаанд.

Тоҷикҳои Афғонистон бофарҳанг, мутамаддин ва шоир ҳастанд, з-ин сабаб аз ҷангидан танаффур доранд, ва тарсу ва тарсончак гаштаанд. Тоҷикони Афғонистон мутахассисони созиш ва таслиманд. Барои таслими қудрати ҳоким шудан, ҳазорон фалсафа мебофанд.

Бо он ки қишрҳои мухталифи сиёсии тоҷикон мисли ахвониҳо, коммунистҳо ва секулярҳо душмани андешаи якдигар ҳастанд, дар рӯ ба рӯ шудан бо қудрати зӯргӯ шеваи бархӯрди таслимталабонаи яксон доранд.

Ҳама тарафҳои сиёсии тоҷикони Афғонистон тафаккури фаромиллӣ доранд ва аз ҳамин гуна далелҳо истифода мекунанд. Барои сафед кардани тарсу ҳарос аз категорияҳои адолат, ислом, коммунизм, демократия ва ғайра истифода мебаранд. Худашон барои таҳкими қудрати душмани худ бистарсозӣ мекунанд, ки мавриди лутфи ҳуҷумкунандагон ва ғосибон қарор гиранд. Ба ҳадде дар ин авсофи худ зиёдаравӣ мекунанд, ки як мусалмони тоҷик ҳар гуна ҳақҷӯӣ ва ҳуввиятталабиро дар қолаби номи тоҷикӣ ҳаром медонад ва онро хилофи аҳкоми динии худ мепиндоранд. Ҳамин гуна як коммунисти тоҷик ном бурдан аз ҳуввияти худро бар хилофи усулҳои коммунизм ва интернатсионализм медонад.

Секулярҳо ва демократҳои тоҷикони Афғонистон дар чунон фазои рӯшанфикрӣ сайр мекунанд, ки ҳар гуна ном бурдан аз вожаи тоҷикро нисбати худ паст шудани шаън мепиндоранд. Ин хислатҳои дар зоҳир адолатхоҳона, вале дар ботин созишкорона ва тарсукорона фақат дар миёни тоҷикон хеле маъмуланд. Дар ҳоле, ки паштунҳо, ӯзбакҳо ва ҳатто ҳазораҳо мустақиман ва ба содагӣ аз суроғаи этникии худ ба дифоъ мепардозанд ва онро на танҳо таассуб намеангоранд, балки хостаи барҳақ барои иҷрои адолат медонанд.

Ба гунаи намуна: Ҳикматёр, Сулаймон Лоиқ, Ғанӣ, Абдуалии Мазорӣ, Саид Исҳоқи Нодирӣ, генерал Дустум, генерал Малик ва ғайра метавонанд худро паштун, ҳазора ва ӯзбак номанд ва ҳеҷ кас тааҷҷуб ҳам намекунад. Вале кам тоҷикони Афғонистонро вомехӯред, ки дар байни мардум бигӯяд, ки ман тоҷикам. Ҳатто Аҳмадшоҳи Масъуд, ки ҷасуртарин тоҷик буд, наметавонист возеҳ бигӯяд, ки тоҷик аст. Ӯ наметавонист бигӯяд, ки афғон нест. Тарсе тавъам бо шарм дар вуҷуди тоҷикони Афғонистон ниҳон шудааст.

Дар тӯли таърихи худ дар сарзамини худашон танҳо дар давраи Саффориён, Тоҳириён, Сомониён ва Ғӯриён қудратро дар даст доштанд, боқӣ ҳамеша шикаст хӯрдаанд ва таслим шудаанд.

Аз юнониҳо шикаст хӯрданд ва садсолаҳо зери фармони Искандари Мақдунӣ буданд ва ӯро муқаддас донистанд ва ҳатто ба ӯ дар таърихи худ дараҷаи нимапайғамбарӣ (Искандари Зулқарнайн) додаанд. Аз арабҳо шикаст хӯрданд, тамоми тамаддунашон нобуд шуд, созиш карданд ва дар нақши муовин, муншӣ, котиб ва муфтии фарҳанги бадавӣ арабро пешрафта сохтанд, ҳатто исмҳои таърихии худро раҳо карданд ва ба атфоли худ номҳои арабӣ гузоштанд.

Аз туркони Мовароуннаҳр шикаст хӯрданд ва қарнҳо зери салтанати эшон буданд, донишмандоне чун Хоҷа Низомулмулк дониш ва шеваи сиёсии худро дар хидмат ва бақои туркҳои Салҷуқӣ ба кор бастанд. Аз Чингиз шикаст хӯрданд ва боқимонда тамаддунашон тавассути Чингиз нобуд шуд ва боз ҳам аз сари созиш баромаданд, беҳтарин қозиҳо, арбобони давлатӣ ва ҳуқуқшиносон барои таҳкими қудрати Чингиз кӯшиданд (монанди қозӣ Шореҳи Ҳамадонӣ беҳтарин тавҷеҳгари аъмоли чингизиён дар Хуросони он замон буд) ва ғайра чаҳорсад сол салтанати муғулҳоро пазируфтанд.

Ба паштунҳо дар сарзамини худ таслим шуданд, исми худро афғон гузоштанд ва баъзеҳояшон чунон ба афғон будани худ менозанд, ки паштунҳо тааҷҷуб мекунанд ва ҳайратзада мешаванд. Аксарият будани онҳоро бидуни нафасшуморӣ қабул доранд. Қаҳрамонони хаёлии пуштунҳо Аҳмадхон Абдолӣ, Мирвайс Ҳутакӣ, Абдураҳмон, Малолай ва Нозуи Хаёлӣ, Амонулло, Наҷибулло, Мулло Умар ва Карзайро қаҳрамонони таърихии худ номида, ба номи онҳо тамоми ҷодаҳо, ноҳияҳо, донишгоҳҳо, мактабҳо шаҳрҳои Кобул ва фурудгоҳҳоро номгузорӣ карданд, дар ҳоле ки бузургони тафаккуру донишу ҳикмату фалсафаву тиб ва ҳунару шеър аз табори худашон Мавлавӣ Ҷалолиддин, Ҳанзалаи Бодғисӣ, Ибни Сино, Саноии Ғазнавӣ, Ҷомӣ, Закариёи Розӣ, Ал-Берунӣ, Беҳзоди Ҳиравӣ, Робиаи Балхӣ, Носири Хисрав, Умари Хайём, Абумуслими Хуросонӣ, Шоҳ Исмоили Сомонӣ, Яъқуб Лайси Саффорӣ, Фирдавсӣ, Ҳабибуллоҳи Калаконӣ ва Аҳмадшоҳи Масъуд ва ҳазорони дигар ба фаромӯшӣ супорида мешаванд. Дар тамоми шаҳри Кобул, ки ҷойгоҳи тоҷикон аст, ҳатто номи як ҷода ва хиёбонро ба номи фарҳехтагонашон нагзоштаанд. Тоҷикҳои Афғонистон паштунҳои саҳронишинро хонадони олирутбаи Муҳаммадзоӣ сохтанд ва онҳоро тоҷи сари худ намуданд. Паштунҳо боддорону сарваронашон шуданд, худашон муншию муовин ва хонасомониро қабул карданд.

Қабл аз конфронси Бонн дар соли 2001 ҷомеаи ҷаҳонӣ моил ба сохтани давлати фаромиллӣ ва қонунмеҳвар дар Афғонистон буданд. Бар хилофи чашмдошти ҳамагон дар он замон маршал Фаҳими тоҷиктабор ба раҳбарияти паштунҳо таъкид карда, соҳибихтиёрии паштунҳоро пазируфт.

Тоҷикҳои Афғонистон ҳеҷ нақшае барои бақои худашон дар қолаби ҳуввияти худ надоранд. Бузургони тоҷик ҳеҷ барнома ва хостае барои миллати воҳид шудан надоранд. Иддаи зиёде аз тоҷикҳо ҳамон барномаҳои афғонсозии паштунҳоро нахшор мекунанд. Агар иддаи ангуштшумори тоҷикҳо дар баробари барномаи ҳамгироии ҳуввиятӣ ва афғонсозии паштунҳо эътироз кунанд, як гурӯҳи бузурги тоҷикон бар зидди онҳо истода, онҳоро ба таассуби қавмӣ ва бадбинӣ муттаҳам мекунанд, то ба миҷози паштунҳо хушоянд афтад.

Тоҷикҳои Афғонистон дар тӯли таърих мисоли як хонуми кадбону ва мутеъи қудрат дониш, шеър, адаб ва фарҳанги хешро дар пойи қавмҳои таҷовузгари юнониҳо, арабҳо, муғулҳо, паштунҳо саховатмандона рехтанд ва ононро мадҳу сано гуфтанд ва барои сарварии худ баргузиданд.

Дар фарҷом бояд таассуф хӯрд ва ба ҳоли тоҷикҳое, ки аз ин авзои ногувор намеомӯзанд ва ҳанӯз ҳам афғонволӣ ва паштунволиро нашхор мекунанд ва худро тоҷик намегӯянд, фақат нигаристу хандид!

НИМО

Блоки рекламавӣ

ЯК ҶАВОБ ТАРК

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь